Home » หมวกนิรภัย คืออะไร การสวมใส่หมวกเซฟตี้ หรือ หมวกนิรภัย Safety Helmet อย่างถูกวิธี

หมวกนิรภัย คืออะไร การสวมใส่หมวกเซฟตี้ หรือ หมวกนิรภัย Safety Helmet อย่างถูกวิธี

by info
654 views
การสวมหมวกเซฟตี้

การสวมใส่หมวกเซฟตี้ หรือ หมวกนิรภัย Safety Helmet อย่างถูกวิธี

PPE คือ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสวมใส่ไว้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ปัจจุบันกฎหมายความปลอดภัยได้ออกประกาศให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆให้กับลูกจ้างและจะต้องกำกับดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

หมวกนิรภัยนั้นสามารถช่วยให้เราทำงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นจากการถูกสิ่งของตกใส่หรือป้องกันการกระแทกจนศีรษะได้รับบาดเจ็บ

 

หมวกนิรภัยสำคัญอย่างยิ่ง

 

หมวกนิรภัยหรือหมวกเซฟตี้ (Safety Helmet) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับสวมใส่ศีรษะ ช่วยปกป้องศีรษะจากการกระแทกพื้นจากการลื่นล้ม หรือป้องกันวัตถุจากที่สูงตกลงมากระทบศีรษะ คุณสมบัติพิเศษของหมวกนิรภัย คือ มีความหนาแน่น ทนทานต่อการกระแทก การเจาะทะลุ และกันไฟฟ้า ช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ เหมาะสำหรับพนักงานที่ทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงอันตรายจากสิ่งของหรือวัสดุต่างๆ ที่จะตกใส่ศีรษะ เช่น งานขนย้ายและติดตั้ง งานก่อสร้าง และงานไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นต้องมีการสวมใส่หมวกนิรภัยขณะปฎิบัติงานทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

 

อุปกรณ์ป้องกันภัยภายส่วนยุคคล

 

1.หมวกนิรภัยชนิดมีกระบังด้านหน้า

 

ลักษณะมีปีกยื่นมาเฉพาะด้านหน้า โดยด้านข้างอาจเป็นขอบนูนก็ได้ มีให้เลือกทั้งแบบรองในแบบปรับเลื่อนและปรับหมุน เหมาะกับผู้ปฎิบัติงานในงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง

2.หมวกนิรภัยชนิดปีกรอบ

 

ลักษณะมีขอบหมวกยื่นออกมาโดยรอบตัวหมวก ป้องกันได้ทุกทิศทาง เหมาะ
สำหรับช่างไฟฟ้า สามารถกันไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

 

การใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี

 

แนวทางการป้องกันอันตรายจากการทำงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยนั้นสามารถใช้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ การสวมใส่หมวกนิรภัยจะช่วยบรรเทาให้ความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุนั้นลดลงได้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเกิดความปลอดภัย การเลือกใช้ PPE หรือหมวกนิรภัยควรเลือกใช้ที่ได้มาตรฐานและมีการรับรองในเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่ยอมรับในกฎหมายความปลอดภัยของประเทศไทยหรือสากล

เกี่ยวกับ

เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ ที่คุณสามารถอ่านได้ในทุกวัน

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by gf-glutenfree