Home » 3 ความรู้ที่ผู้รับเหมาช่างไฟฟ้ามือใหม่ควรรู้

3 ความรู้ที่ผู้รับเหมาช่างไฟฟ้ามือใหม่ควรรู้

by info
35 views
1.3 ความรู้ที่ผู้รับเหมาช่างไฟฟ้ามือใหม่ควรรู้

การทำงานในวงการช่างไฟฟ้าอาจเป็นที่น่าสนใจและมีโอกาสให้รายได้มาก แต่สำหรับช่างไฟฟ้ามือใหม่ ควรทราบว่ามีบางสิ่งที่คุณควรรู้เพื่อให้งานของคุณเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด

1. วงจร

การทำงานในงานก่อสร้างโยธาต้องใช้ระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อให้งานเดินไปอย่างราบรื่น ดังนั้น การเข้าใจวงจรไฟฟ้าและการคำนวณโหลดเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีหลักการดังนี้

วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

2. วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

 • วงจรอนุกรมจะจัดเรียงส่วนประกอบทั้งหมดตามลำดับเพื่อให้กระแสไหลผ่านส่วนประกอบแต่ละชิ้น
 • กระแสไฟฟ้าจะคงที่ตลอด และแรงดันไฟฟ้ารวมทั่ววงจรคือผลรวมของแรงดันไฟฟ้าทั่วทั้งส่วนประกอบแต่ละชิ้น
 • ความล้มเหลวในส่วนประกอบหนึ่งจะทำให้กระแสไฟฟ้าทั้งวงจรหยุดลง ทำให้เกิดวงจรเปิด

วงจรขนาน

3. วงจรขนาน

 • วงจรขนานจะแยกกระแสไฟฟ้าออกเป็นหลายเส้นทาง ทำให้สามารถไหลผ่านส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งชิ้นพร้อมกันได้
 • แรงดันไฟฟ้าคงที่ในทุกส่วนประกอบ และกระแสรวมคือผลรวมของกระแสที่ไหลผ่านแต่ละเส้นทาง
 • ความล้มเหลวในส่วนใดส่วนหนึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของส่วนอื่น

การคำนวณโหลด

 • การคำนวณโหลดทั้งหมดถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าวงจรมีความปลอดภัยและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
 • พิจารณากำลังไฟของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดและใช้ตารางและรหัสจาก NEC เพื่อกำหนดขนาดสายไฟ ขนาดท่อร้อยสาย และการป้องกันกระแสไฟเกินที่เหมาะสม

โดยหลักๆ แล้ว เนื้อหาของ NEC จะสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

       Article 100 : คำจำกัดความ

       Article 110 : ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า

       Article 210 : วงจรย่อย

       Article 220 : การคำนวณวงจรย่อย สายป้อนและวงจรประธาน

       Article 230 : วงจรประธาน

       Article 240 : การป้องกันกระแสเกิน

       Article 250 : การต่อลงดิน

       Article 300 : วิธีการเดินสายไฟ

       Article 310 : ตัวนำสำหรับการเดินสายทั่วไป

       Article 314 : ข้อมูลด้านอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด

       Article 430 : มอเตอร์ วงจรมอเตอร์ และตัวควบคุม

2. ระบบควบคุม

ระบบควบคุมเป็นส่วนสำคัญในงานก่อสร้างที่ช่วยควบคุมและจัดการกระบวนการต่างๆ ในโครงการ มีหลายรูปแบบของระบบควบคุม โดยระบบหนึ่งที่สำคัญ คือ Programmable Logic Controllers (PLC) และระบบอัตโนมัติ

Programmable Logic Controllers (PLC)

 • PLC เป็นคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมและเครื่องจักรในโครงการก่อสร้าง
 • การใช้ PLC เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบอัตโนมัติ เพื่อให้การทำงานของเครื่องจักรในโรงงานมีความแม่นยำและเชื่อถือได้
 • ช่างไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกับ PLC จะต้องเข้าใจการเขียนโปรแกรม ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ Ladder Logic เพื่อกำหนดลำดับการทำงานและมาตรการด้านความปลอดภัย
 • ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อส่วนประกอบต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์กับ PLC ผ่านการเดินสายอินพุต/เอาต์พุตเป็นสิ่งสำคัญ

ระบบอัตโนมัติ

 • ระบบอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์โดยอาศัยข้อมูลจากมนุษย์น้อยที่สุด
 • ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการบูรณาการเซ็นเซอร์ แอคชูเอเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญ
 • ระบบอัตโนมัติต้องมีความคุ้นเคยกับระบบเครือข่ายและการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบอัตโนมัติจะราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

3. มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

4. มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

มอเตอร์

 • มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำคัญในงานก่อสร้างที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการขับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการ
 • เพื่อทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จำเป็นต้องเข้าใจหลักการทำงานของมอเตอร์และการเชื่อมต่อไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
 • การบำรุงรักษาเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ตรวจสอบและเปลี่ยนแปรง การหล่อลื่น และการตรวจสอบสภาพของแบริ่งและขดลวดเพื่อรักษาประสิทธิภาพของมอเตอร์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
 • การติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย
 • การกำหนดขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เหมาะสมกับโหลดที่จะใช้งานและการเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ เช่น สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ จะช่วยให้การให้พลังงานสำรองมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ

เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ ที่คุณสามารถอ่านได้ในทุกวัน

เรื่องแนะนำ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by gf-glutenfree