Home » ความสำคัญของการซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานประจำปี

ความสำคัญของการซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานประจำปี

by info
291 views
ความสำคัญซ้อมหนีไฟ

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ให้กับพนักงาน สำคัญอย่างไร

เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเวลาไหนที่ในโรงงานของเรานั้นจะเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ นายจ้างควรจัดให้ลูกจ้างทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีตามกฎหมาย

ขั้นตอนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จะต้องมีการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อวางแผนการ ดําเนินงาน และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เพื่อจัดแบ่งทีมงานผู้รับผิดชอบตามหน้าที่ ให้เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน

แผนอพยพหนีไฟนั้น กำหนดข้ึนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและสถานประกอบกิจการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน, ผู้นำทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน โดย ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง

เมื่อไฟไหม้เป็นเหตุให้พนักงานต้องเสียชีวิต เนื่องมาจากการไม่รู้วิธีหรือขั้นตอนการอพยพหนีไฟนั้น จึงเป็นที่มาของบทความนี้ การซ้อมหนีไฟหรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่พนักงานภายในบริษัทต้องทราบไว้ทุกคน เพราะไม่มีใครคาดคิดได้ว่า การเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จะเกิดในวันไหน แต่การรู้ไว้จะช่วยชีวิตพนักงานเหล่านั้น เมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง โดยส่วนใหญ่ของบริษัทจะซ้อมหนีไฟปีละ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง และไม่ใช่แค่การซ้อมหนีไฟเท่านั้น บางบริษัทยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพลิงไหม้ การใช้ถังดับเพลิงที่ถูกวิธี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

การซ้อมอพยพหนีไฟ

 

วัตถุประสงค์ของการซ้อมหนีไฟ

 1. เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้
 2. เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 3. เพื่อให้พนักงานมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
 4. เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

 

ป้ายทางหนีไฟ

พนักงานเดินเร็วไปยังจุดรวมพล

 

ข้อแนะนำในการซ้อมหนีไฟ

 1. รู้จัดจุดรวมพล
 2. แนะนำป้ายเซฟตี้ ป้ายเส้นทางหนีไฟ ให้กับพนักงานรับรู้
 3. แนะนำให้พนักงานได้รู้ถึงบันไดหนีไฟ ช่องทางหนีไฟ
 4. แนะนำข้อปฏิบัติในการหนีไฟตามช่องทางหนีไฟต่าง ๆ
 5. แนะนำการใช้งานถังดับเพลิง
 6. ซ้อมขั้นตอนการหนีไฟ

 

ป้ายจุดรวมพล

ขั้นตอนการหนีไฟ

 1. จำลองสถานการณ์ไฟไหม้ เปิดเสียงกริ่งเตือนภัย
 2. อพยพพนักงานทุกคนมายังจุดรวมพล ยังช่องทางต่าง ๆ
 3. สำรวจเพื่อนพนักงาน และปฐมพยาบาล
 4. สุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งคือการอย่าวางสิ่งของขวางเส้นทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟ และต้องหมั่นตรวจเช็คเส้นทางหนีไฟเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเส้นทางนั้นใช้งานได้

เกี่ยวกับ

เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ ที่คุณสามารถอ่านได้ในทุกวัน

เรื่องแนะนำ

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by gf-glutenfree