จป คือบุคคลที่คอยช่วยกำกับดูแลในด้านความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร

จป มีหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัยในกา… Read more